Nu pålas det för fullt!

En liten uppdatering om den pågående ombyggnationen av Kungsmässan. Här kan du läsa om pålningsarbetet, den nya entrén vid parkeringshuset samt lite kort info om det omgärdande planket.

Du som besöker oss regelbundet har med all säkerhet noterat att vi har börjat påla. Det här arbetet har tyvärr blivit lite försenat på grund av att vi stötte på hinder i form av bland annat rörledningar och gamla brunnar. De flesta av dessa hade vi koll på via ritningar och filmning, men vissa av de äldre brunnarna låg inte exakt där vi hade förväntat oss. Till på köpet hade en vattenledning förskjutits utan vår vetskap, vilket resulterade i en oväntad vattenläcka. Nu ska dock allt vara fritt fram för fortsatt pålning.

Ny temporär entré

Brukar du besöka ICA Kvantum? Då har du säkert lagt märke till att det byggs om vid Entré 1. Vad som är på gång är att ingången temporärt kommer att flyttas ett tiotal meter åt Elof Lindälvs Gymnasium till. Denna nya ingång kommer att ta en liten del av ICA:s yta i anspråk, vilket i sin tur leder till att några av ICA:s kassor kommer att flyttas. Arbetet med detta pågår som sagt och vi hoppas att det nya entrépartiet ska vara i bruk när du läser detta.

Planket tar form

Vi håller som bäst på att bygga upp det plank som ska omgärda byggarbetsplatsen. På detta plank kommer det att vid ett senare tillfälle sättas upp information om vad som pågår och vad som komma skall.

Ska du till ICA tidigt på morgonen?

För att besöka ICA Kvantum mellan klockan 07:00-10:00 rekommenderar vi att du parkerar i Kungsmässans parkeringshus. Gående hänvisas till Entré 2 som är öppen från 07:00.

Sist men inte minst: vi är medvetna om att det kan vara lite stökigt under ombyggnaden, men vi jobbar så hårt vi kan för att ditt besök på Kungsmässan ska vara så mycket som vanligt som möjligt.

På återseende!