Kungsmässans centrumledning

Centrumledningen ansvarar och har hand om marknadsföring, intern och extern information samt teknisk förvaltning av Kungsmässan.

Har du frågor kring våra butiker, lokaler eller evenemang? Då är det centrumledningen du ska tala med.

Centrumledning
Kungsmässan
434 38 Kungsbacka

info@kungsmassan.se

Kungsmässan Peter Grankvist
Peter Grankvist

Affärsområdeschef
Maila Peter
0300-512 00

Kungsmässan Nikke Turunen
Nikke Turunen

Hyresgästkoordinator
Maila Nikke
0300-512 39

Kungsmässan Calle Grådal
Calle Grådal

Biträdande Förvaltare
Maila Calle
0300-512 28

Kungsmässan Liselott Bengtsson
Liselott Bengtsson

Centrumledare
Maila Liselott
0300-512 48

Kungsmässan Johanna Hammarberg
Johanna Hammarberg

Nyetablering

Maila Johanna

0300-512 00

Kungsmässan Daniel Lennartsson
Daniel Lennartsson

Teknik & fastighetsansvarig Kungsmässan

Maila Daniel

0300-512 50