Projekt: ombyggnation av Varlavägen.

Nu har den tredje och sista etappen i arbetet med att förbättra infrastrukturen kring Kungsmässan påbörjats. När arbetet är färdigt kommer våra omgivningar att ha fått ett rejält ansiktslyft samtidigt som säkerheten och framkomligheten förbättrats. Arbetet utförs av Kungsbacka kommun i samarbete med Aranäs AB.

Vad händer när?
Arbetet kommer att pågå från mitten av oktober 2013 till september 2014. Ombyggnad av Varlavägen och Lindälvsgatan omfattar nybyggnad av cirkulationsplatser (rondeller), busshållsplatser, gång och cykelvägar, upprustning av gång och cykeltunnel, ledningsarbeten samt skolgård.

Gatan stensätts och kommer att få en stadsmässig karaktär likt andra gator i Kungsbacka centrum och får dessutom helt ny belysning. Även gångtunneln får ny och bättre belysning. Korsningen med rödljus tas bort och ersätts med en rondell. l samband med detta får Lindälvs skolgård ett nytt utseende och tennishallen en ny parkering. När detta projekt är slutfört kommer arbetet med att utöka antalet parkeringsplatser på Kungsmässan att möjliggöras. Detta sker troligtvis under hösten 2014. Arbetet inleds i början av oktober 2013 och beräknas avslutas i september 2014.

Hur påverkar detta mig?
Den gamla infarten kommer att vara intakt ända fram tills den nya öppnar under våren 2014. Under julhandeln, från och med v. 48, upphör det direkta arbetet invid Kungsmässan. Arbetet fortsätter då istället med rondellen på Varlavägen.

Att tänka på!
Var uppmärksam på tillfälliga direktiv och sänk hastigheten! De som arbetar i trafikmiljön är väldigt utsatta och en olycka händer lätt.

Har du frågor?
Kontakta Kungsbacka kommun på telefon 0300- 83 40 00.