Information

Nu har Kungsbacka kommun kommit ut med mer information gällande Borgmästarebron. Under maj 2021 startar arbetet med att riva den befintliga bron och att uppföra en ny på samma plats. Nedan kan ni läsa lite mer om vad som gäller samt de tre viktigaste punkterna som vi listat för våra gäster.

- Området runt bron är avstängt till sommaren 2022

- Gående och cyklister hänvisas till gångbron vid Biblioteket Fyren

- Biltrafik hänvisas fortsatt till Vallgatan och Tölö tvärled

Trafik under byggtiden

Under rivningen och byggnationen av ny bro kommer området runt Borgmästarebron att vara helt avstängt. Gång- och cykeltrafik hänvisas under byggtiden till närligande broar i norr (vid Bergsgatan/Kungsmässan) respektive i söder (vid Fyren). Biltrafik hänvisas, som tidigare, till överfarterna på Vallgatan i söder och Tölö tvärled i norr.

Tidplan

Den nya Borgmästarebron beräknas vara klar hösten 2022. På kungsbacka kommuns hemsida kan du hitta mer detaljerad information.

Bakgrund
Befintlig bro är byggd 1955 och breddades 2002. Vid en renovering under våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. Bron har därför varit avstängd för fordonstrafik sedan maj 2019. Under sommaren konstaterades sedan att bron var i så pass dåligt skick att den måste rivas för att ge plats åt en helt ny bro.

Källa: www.kungsbacka.se/bron

Publicerat: 7 Maj 2021