Tillbyggnadsäventyret fortsätter

Senaste nytt om hur det går med tillbyggnaden, denna gång med info om pålning som gjorts, som håller på och som ska göras. Dessutom nyheter om ett nytt parkeringsplan samt vad som händer vid Entré 1.

Om Entré 1

Förra veckan fick den här entrén en ny temporär placering ett tiotal meter till vänster om den gamla. Den nya entrén tar dig in i en sluss som passerar genom en del av ICA:s lokaler. Flytten har gått smidigt med tanke på att det varit ett ganska stort arbete. Nu fortsätter vi med att riva skärmtak, entrésluss och bottenplatta vid den gamla entrén. Dessutom bygger vi en temporär utrymningstrappa vid Entré 2.

Vad hände mer förra veckan?

Du har säkert inte kunnat undgå att vi pålar, ett arbete som fortgått med två olika pålmaskiner. Vi har även fortsatt att bygga planket som kommer att slingra sig runt byggplatsen. Skanska Mark har schaktat bort asfalt och bärlager, dessutom har vi förberett för rördragningar och terrassering inför armeringen och gjutningen av tillbyggnadens bottenplatta.

Vad händer kommande veckor?

Som sagt, vi pålar och vi pålar och vi pålar … Visst låter det en del, men ju mer noggrann man är i det här skedet av arbetet, desto bättre blir slutresultatet. Samtliga pålar för tillbyggnaden beräknas vara på plats v 25.

Vi kommer även att förbereda för NÄSTA pålningsarbete, nämligen inför byggnationen av en ny upp- och nerfartsramp till p-däcket. Det här kommer att ske inne i och runt den nuvarande nedfartsrampen. Den här pålningen kommer att utföras med stålpålar i stället för betong, vilket innebär att vi kan använda oss av mindre maskiner i stället för de stora pålkranarna som vi använt hittills. När allt är klart kommer det till mångas glädje att finnas ännu ett parkeringsplan, och detta kommer du att hitta på taket på tillbyggnaden.

På återhörande!