Parkeringshuset och fjärrvärme

Nytt år och ny information om utbyggnaden. Läs om vad som sker de närmaste veckorna. Framför allt gäller det dig som tar bilen.

Kör försiktigt runt parkeringshuset

Nu ska den nya rampen till parkeringshuset monteras på plats. Det här innebär att vi måste göra en del avspärrningar och omledning av trafiken i området. Bland annat kommer trafikljusen som tidigare dirigerat trafiken upp till och ner från övre plan att installeras på nytt. Det här fungerade väldigt bra sist, och vi håller tummen för att det ska gå lika bra den här gången.

Vi kommer att behöva spärra av ett något större område än tidigare, faktiskt hela vägen ut till rondellen, men det kommer inte att påverka din tillgänglighet till Kungsmässan mer än förut. Avspärrningarna kommer även att flyttas runt lite efter hand, men inte heller detta ska påverka din upplevelse.

Det här arbetet kommer att pågå under vecka 4, 5 och 6.

Nu blir det fjärrvärme!

Vi har även påbörjat arbetet med att dra fjärrvärme utanför entré 2 och 3, ett arbete som görs under kvällar, nätter och tidiga morgnar. Dagtid kommer det att läggas ut så kallade körplåtar över de öppna schakten. Det här ska inte förhindra tillgängligheten något, men ta det lite försiktigt när du kör över plåtarna, för säkerhets skull.

Det här arbetet kommer att pågå fram till och med vecka 8.

Vi hörs snart igen!