Parkeringar och pågående arbeten

Tillbyggnaden av Kungsmässan har kommit igång och vi ber om ursäkt för de störningar detta innebär för våra gäster. För att besöka ICA Kvantum mellan klockan 07.00-10.00 rekommenderar vi att du parkerar i Kungsmässans parkeringshus.

Gående hänvisas till entré 2 som vi öppnar upp från kl. 07.00 from vecka 17.

Det är utmaning att arbeta bort alla störningar som en så här stor tillbyggnad innebär men vi har högsta fokus på säkerheten för såväl personal som för alla Kungsmäs­sans gäster.

Vad händer på bygget?
Under veckan som gått har vi tagit bort planteringar, kantsten, belysningsstolpar och kundvagnsgarage samt rivit skyltställningen utanför entré1. Byggarbetsplatsen har spärrats av och vi börjar se omfattningen av byggnationen. Vi klarade av helgen med flera event utan incidenter med hjälp av parkeringsvärdar som hjälpte till med information och hänvisningar.

Under vecka 17 planerar Skanska att påbörja pålningsarbetet som kommer att pågå i 10 v. Totalt 520 grundpålar ska ner 56 m i backen. Marken i Kungsbacka består av lera varför dessa åtgärder är nödvändiga för att byggnaden ska stå stadigt.

Information på området
Just nu produceras stora informationsvepor som under nästa vecka placeras över de stora skyltpylonerna som finns kvar. Dessa berättar bl.a. om parkeringsmöjligheter samt öppettider för olika entreer.