För dig som brukar ta bilen

Här kommer en snabb notis om en temporär avspärrning som vi behöver göra under ombyggnaden. Den berör i första hand dig som brukar ta bilen till Kungsmässan.

Ombyggnaden pågår för fullt och arbetet löper på enligt plan. Nu har vi kommit till ett skede då vi måste schakta för kantbalken alldeles intill P-huset. Det här är ett moment som kräver både försiktighet och precision, därför kommer vi att under en tid att spärra av vissa närliggande parkeringsplatser ( se bild), detta i rent säkerhetssyfte.

Vi kan inte i nuläget avgöra exakt hur lång tid den här avspärrningen kommer att gälla men återkommer så fort vi kan ge besked.

På återhörande!