En snabb notis innan midsommar

Nu tar vissa av oss snart en liten välförtjänt ledighet. Innan vi dukar fram sillen vill vi bara informera om vad som gjorts sedan sist och vad som kommer att hända de kommande veckorna.

Det omfattande pålningsarbetet är nu inne på sin sluttamp. Det här har inneburit att en av de stora pålkranarna har fått åka hem igen. Under vecka 25 bör vi vara klara med ytan framför den gamla entrén, ett arbete som försvårats av alla de vatten- och avloppsledningar som går under marken.

Vi har även satt igång med att schakta bort bärlager och asfalt. Vi leder även om vissa rör, ett arbete som betyder hårt jobb för grävmaskinerna som även förbereder för kommande armeringsarbeten.

Veckorna som kommer

Vi ska påla klart för en ny upp/nerfartsramp till P-däcket. Denna pålning kan utföras med en något mindre maskin än de stora, vilket förhoppningsvis ska störa lite mindre. När ombyggnaden är färdig kommer det att finnas ännu ett P-etage som hittas på taket av tillbyggnaden.

Vi har av säkerhetsskäl varit tvungna att stänga vissa parkeringar i samband med arbetet invid P-huset. Ambitionen är att hålla så många parkeringar som möjligt öppna, men eftersom våra besökares trygghet och säkerhet har högsta prio väljer vi att göra denna temporära avspärrning.

Det var det hela. Ha nu en riktigt trevlig midsommar!