Från textilfabrik till båtmässa till köpcentrum

Hur kommer det sig att Kungsmässan ligger där det ligger och hur fick köpcentret sitt lite ovanliga namn? Läs mer om vår historia här.

På den plats Kungsmässan nu finns låg från början en textilfabrik. På den tiden hade Sverige tre stora exportvaror; skog, malm och textil och en del av det sistnämnda tillverkades i Kungsbacka.

På 60-talet var det någon som upptäckte att textil kunde tillverkas billigare i andra länder som exempelvis Portugal. Det var början på den stora teko-krisen i Sverige och slutet på textilfabriken i Kungsbacka.

Kungsmässan - mässan i Kungsbacka

I fabrikens före detta lokaler upprättades sedan en båtmässa där båtmakare och båthandlare hade möjlighet att ställa ut sina skönheter året om. Båtmässan kallade man Kungsmässan - helt enkelt för att den låg i hjärtat av Kungsbacka.

Båtmässan fanns här till början av 70-talet då fastigheten byggdes om till köpmannavaruhus med 25 butiker. Namnet Kungsmässan behöll man eftersom det redan var etablerat. Handelsplatsen utvecklades sedemera till köpcentrum. Grunden till dagens Kungsmässan var lagd.

Milstolpar

1955  Textilfabrik
1966-72  Båtmässan ("Kungsmässan")
1973  Köpmannavaruhus med 25 butiker
1984  Utbyggnad till 50 butiker
2000  Utbyggnad till 80 butiker
2001  Stor nyinvigning av Kungsmässan med pompa & ståt
2004-2005  Utbyggnad till 90 butiker