Aranäs - en aktiv samhällsbyggare

Kungsmässan ägs och förvaltas av Aranäs KB.

Aranäs - en aktiv samhällsbyggare

Aranäs har fört sin byggmästartradition från 1941 vidare till 2000-talet som en ytterst aktiv samhällsbyggare. 5 000 personer bor i företagets bostäder och 2 000 personer arbetar i Aranäs lokaler, med andra ord är det många Kungsbackabor som har en relation till företaget - en relation som förpliktigar. Förvaltningen av fastigheterna sköts med största omsorg och med fokus på största möjliga kundnytta.

Engagerade ägare

Aranäs har starka och engagerade ägare som tar sitt långsiktiga ansvar. Sedan 1996 ägs Aranäs av Ivar Kjellbergs Fastighets AB och Ernst Rosén AB.

Växer med Kungsbacka

Kungsbacka växer och utvecklas med väldig fart. Kommunen är populär som bostadsort och kön för bostäder och hus är lång. Här finns också många framgångsrika små och medelstora företag som växer och frodas. Detta betyder goda förutsättningar för en aktiv samhällsbyggare som Aranäs, vars vision är att öka Kungsbackas attraktivitet för boende och näringsliv. Läs mer på www.aranas.se om alla spännande projekt som Aranäs är inblandad i.

Som största privata fastighetsägare i Kungsbacka tar Aranäs aktivt del i utvecklingen och ser med god framförhållning till att ha potential att erbjuda välbelägna och funktionella lokaler för företag som vill etablera sig på orten.

Det finns många milstolpar i Aranäs historia, en av de mest betydelsefulla är öppnandet av köpcentret Kungsmässan som idag är juvelen i kronan i företagets fastighetsbestånd.

Juvelen i kronan

Kungsmässan är välbesökt och erbjuder ett mycket brett utbud, har goda parkeringsmöjligheter, är trivsamt, rent och snyggt och framförallt tryggt, vilket många kunder uppskattar. Kungsmässan har fått flera bevis för sin höga kvalitet: Årets köpstråk i Västsverige 2003 och Sveriges Bästa köpcentrum 2008. Aranäs arbetar ständigt med utveckling av Kungsmässan för att bibehålla och stärka dess unika position i Halland och i Göteborgsregionen.