Page 10 - Magasinet

Basic HTML Version

Han är i grund och botten relationsstrateg och kommu-
nikationsutvecklare, Henrik Ladström. En fena på att få
människor att fatta, förstå och begripa – sig själva, var-
andra och idioter. Det är så han med egna ord beskri-
ver sin verksamhet som genom föreläsningar, sociala
medier och texter i tryck sprider kunskap om vårt inte
helt lättbegripliga mellan-
mänskligt samspel.
Att coacha människor
som längtar efter den
stora kärleken var inget
Henrik planerade.
– Jag var rädd att verka
oseriös om jag började
erbjuda mina tjänster som
dejtingkonsult. Det finns en uppenbar risk att det känns
sliskigt, gulligt och rosa. Sånt finns det redan tillräckligt
av tycker jag, och det är inte direkt min approach till det
hela. Jag är istället ganska krass – det handlar helt enkelt
om att få folk att tro på sig själva och sen våga möta an-
dra människor, oavsett vad det leder till. Det är personlig
utveckling med ett speciellt mål i sikte, säger Henrik.
Sånt somdu får funderapå, prataomoch reflekteraöver
när du konsulterar Henrik är bland annat din självkänsla,
vilket intryck du gör på andra människor, hur du som
nätdejtar skriver bättre presentationer, vilken roll genus-
kommunikationen egentligen har och hur du faktiskt
upplevs av dem runt omkring dig. Ni scannar helt enkelt
tillsammans av dina socia-
la färdigheter och därmed
dina möjligheter att träffa
en partner att dela som-
maren – och kanske res-
ten av livet – tillsammans
med.
Henrik Ladström är allt-
så expert på förhållandena
oss människor emellan; tankarna, signalerna och hand-
lingarna. Som inte är så unika som vi ibland tror.
– Det är en arbetsskada jag har, att iaktta hur folk kny-
ter an till varandra. Jag läser av signaler vart jag än går.
Inte för att jag vill bedöma eller kritisera, utan för att det
inte helt okomplicerade samspelet människor emellan är
det absolut mest spännande jag vet.
”... det handlar helt enkelt om att
få folk att tro på sig själva och sen
våga möta andra människor, oavsett
vad det leder till.”
Sommaren är här och många är vi som vill dela den med någon. Kanske en person som
redan står dig nära, eller också med siktet inställt på en alldeles ny bekantskap. Du
är oavsett vilket redo att viga semestern åt kärlek. Dejtingexpert Henrik Ladström vet
precis hur du går tillväga för att drömmen om romantik ska bli sann.
Med
kärlek
 agendan
10
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 2 2012