Projekt: ombyggnation av Varlavägen

Den 2 november öppnade vi upp parkeringen vid den gamla statoilmacken vilket innebar 151 extra parkeringsplatser till våra kära gäster! Fredagen den 30 november släpptes trafiken på och den nya infarten till Kungsmässan är nu öppen för alla.


Varlavägen - nya infarten till Kungsmässan


Bilden visar slutgiltig infrastruktur för området

Entreprenaden som pågår är den första av tre etapper i anslutning till varlavägen. Detta är den första cirkulationsplatsen av tre planerade som är under arbete. I samband med det pågående arbetet görs även alltså en helt ny infart till Kungsmässan.

Detta ska vara avslutat och färdigt innan jul. Varlavägen ska bli enhetlig med Borgmästaregatan, mittstråk av gatusten samt en uppfräschning med ny belysning (s.k kungsbacka lampan). Om allting går som planerat och vädrets makter är samarbetsvilliga, så ska den nya infarten börja användas redan den 30 november.