Arbete entré 4

Under vecka 21 kommer den roterande dörren i entré 4 att bytas ut. Under pågående arbete kommer det att finnas en provisoriskt entre bredvid den befintliga entresnurran.

VId frågor vänligen kontakta Gustav Olofsson, Kommersiell förvaltare Aranäs AB.