Kungsmässan - Magasinet Höst 2014 - page 25

HÖST 2014
I
KUNGSMÄSSAN MAGASINET
25
GOD SERVICE
PÅ KÖPET
DAGLIGA MOTIVATIONSMÖTEN,
tydliga
mål och rak kommunikation. Många år
inom ledande position har gett Kaj Lauti-
anen den trygghet som krävs för att både
utveckla sin butik och medarbetarna i den.
– I vår butik på Kungsmässan arbetar vi
varje vecka med olika typer av samtal där
vi motiverar varandra, lyfter det som är bra
och hjälps åt att hitta fokuspunkter i verk-
samheten, stora som små, berättar
Kaj med smittande entusiasm.
För honom är det självklart att nöjda och
stimulerade medarbetare genererar bättre
kundbemötande och ökad försäljning.
Något Kaj själv har lärt sig under årens
gång är att utveckla kollegorna från deras
perspektiv, och inte sitt eget. Något som
kan vara lättare sagt än gjort.
– Jag är övertygad om att alla människor
och medarbetare har utvecklingspotential.
Men vi har alla olika kvaliteter, mål och
drömmar som ska tas hänsyn till. Det gäller
att som ledare vara lyhörd, ha stor accep-
[HUZ VJO ]HYH \WWÄUUPUNZYPR UpY KL[ NpSSLY
att hitta vägar att gå.
Kaj berättar om begreppet beteendeför-
stärkning, en metod som han tycker om att
arbeta efter. Det innebär kort och gott att
man, tillsammans och var och en för sig,
jobbar på sina redan goda beteenden, sånt
vi vet att vi ska göra, så att de sätter sig i
ryggmärgen och så småningom sker per
automatik.
– Som att alltid välkomna våra härliga
kunder med ett ”Hej, vad kan jag hjälpa dig
med?”. En absolut självklarhet kan tyckas,
men trots allt tyvärr en bristvara i service-
branschen nu för tiden.
MIXad personal ger ökad service
I sin butik strävar Kaj efter en bra bland-
ning av män, kvinnor, äldre och yngre.
Det går ändå inte att undvika att den sista
gruppen är överrepresenterad. Samtidigt
är en stor del av kunderna från den äldre
generationen. Något som skulle kunna vara
ett dilemma, men som snarare visar prov på
Kajs sätt att lösa problem.
¶ =P OHY L[[ Qp[[LÄU[ ZHTHYIL[L TLK
Seniornet Fyren, en pensionärsförening här
i Kungsbacka. Vi arrangerar workshops
och håller i utbildningar som exempelvis rör
telefon- och datoranvändande.
Det är ett ypperligt sätt att utveckla
personalen på, menar Kaj, eftersom hans
medarbetare på köpet blir skickligare på att
guida och ge service åt personer ”som, till
skillnad från dem själva, inte är uppväxta
med en iPad i knät”. Det ger förstås bättre
relationer säljare och köpare emellan.
kunden HAR ALLTID RÄTT
På Siba är säljarnas främsta uppgift att se
till att kunden går hem med en produkt som
tilllgodoser just deras behov.
– Det är ingen raketforskning att ta reda
Wr L[[ ZWLJPÄR[ ILOV] ZUHYHYL Z\U[ M€YU\M[
Ibland inte svårare än att fråga: ”Vad är
viktigt för dig?” säger Kaj medan han servar
en dam i jakt på dammsugarpåsar.
I sin roll har Kaj för vana att iaktta och
uppmuntra goda exempel som han möter
i vardagen, både i yrket och privat. Något
han också försöker dela med sig av.
– Det är så enkelt att berätta för någon att
man uppskattar deras arbete, bemötande
eller service. En sån tillsynes liten kommen-
tar kan göra en hel dag. Både för mig som
säljare, och dig som kund.
Arbetet som butikschef på Siba lär Kaj Lautiainen
nånting nytt varje dag. Efter 14 år inom företaget är han
lika mån om att utveckla sin butik och sina medarbetare som
relationerna till sina kunder. Liksom vägarna att nå dem.
i b l i c k få n g e t
”HOS OSS ÄR DET
FORTFARANDE EN
SJÄLVKLARHET AT T
UPPMÄRKSAMMA
VARJE KUND MED
–HEJ, VAD KAN JAG
HJÄLPA DIG MED?” .
Kaj, SIBA
V Ä L K OMME N T I L L S I B A – B U T I K E N S OM G E R
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36
Powered by FlippingBook