Kungsmässan - Magasinet Höst 2014 - page 24

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
HÖST 2014
24
i b l i c k få n g e t
Det är viktigt att kunna bjuda på sig själv,
tycker Kaj Lautiainen på Siba.
F A K T A P R O F I L
Namn:
Kaj Lautiainen
Ålder:
51 år
Bor:
Mölndal
Det bästa med att jobba
på Kungsmässan:
Att det är så välskött
VJO ÄU[ OpY 6JO ILO€]LY QHN OHUKSH
UrNV[ Zr ÄUUZ HSS[ Y\U[ O€YUL[
När jag inte arbetar:
Spelar jag
gärna discgolf!
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...36
Powered by FlippingBook