Kungsmässan - Magasinet Höst 2014 - page 23

HÖST 2014
I
KUNGSMÄSSAN MAGASINET
23
PÅ HEMMAPLAN
11.
10.
12.
15.
16.
T I D S E N L I G T
13.
14.
17.
18.
19.
20
Har du inte tränat på ett tag
så börja din träningssatsning
med att fokusera på de centrala
och viktiga musklerna nära bålen.
Arbeta dig utåt med att lyfta
vikter allt längre bort från
kroppen allteftersom du blir
varmare i träningskläderna.
När du tränar med kroppen som
redskap och fria vikter som
hantlar och skivstång involve-
rar du fler muskler än vad du
gör i en maskin på gymmet efter-
som du också tränar balans och
koordination. På nätet finns
mängder av skonsamma men ut-
manande övningar beskrivna!
Återhämtning handlar om åter-
uppbyggnad snarare än om vila.
Viktigaste komponenten i din
återhämtning är att äta ett or-
dentligt mål mat inom 30 minuter
efter din träning för att undvika
att dina NYA muskler bryts ner.
T R Ä N I N G S T I P S
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...36
Powered by FlippingBook