Kungsmässan - Magasinet - page 24

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
SOMMAR 2014
24
Historien om L:A Bruket
tog fart
när keramiker Monika Kylén saknade en
riktigt bra och snygg tvål att lägga i sin
egentillverkade tvålkopp, och då tog
sökandet i egna händer. Efter diverse
kurser och utbildningar började hon pro-
ducera sina egna tvålar hemma i källaren.
2009 hade hon lyckats ge liv åt ett helt
nytt hudvårdskoncept med ekologisk
PUYPR[UPUN ZVT ZUHII[ ÄJR Z[VY \WWTpYR-
samhet tack vare sin tilltalande design
och sitt naturliga innehåll.
– Jag har verkligen försökt förvalta vår
starka kurbadstradition som bygger på
lång erfarenhet och enkla, naturliga och
lättillgängliga råvaror med salt, tång,
örter och olja som bas. Tången vi
HU]pUKLY P ]rYH WYVK\R[LY ÄZRHZ [PSS
exempel av Bosse utanför Getterön innan
den tvättas, torkas och förpackas.
MED RENT SAMVETE
Idag har Monika Kylén lagt keramiken
på hyllan, och tillsammans med nio
anställda utvecklar hon L:a Brukets pro-
dukter i sin ursprungliga fabrik i Varberg.
Tillverkningsmetoderna och de avgörande
momenten är fortfarande till stora delar
hantverksmässiga även om ökade voly-
mer, krav på precision och hantering inne-
burit en del förändringar i arbetssättet.
För visst är det så, att resan från hobby
till berömmelse har gått snabbt.
L:A Brukets produkter säljs i dag i över
16 länder och efterfrågan ökar stadigt.
En otrolig succé somMonika knappt
O\UUP[ YLÅLR[LYH €]LY
– Vi har jobbat och jobbar fortfarande så
otroligt hårt att vi inte riktigt hunnit med
att få perspektiv på vad som hänt de
senaste åren. Men det klart – när vi som
exotisk huvudattraktion från Sverige
under en VIP-kväll på en av de absolut
mest exklusiva parfymbutikerna i Paris
blev tvungna att lotta ut vårt sista tång-
badspaket bland ett stort antal trend-
Zp[[HYL ÄUHUZTpU VJO MV[VTVKLSSLY ¶ Kr
förstod vi att vi gjort något unikt!
NATURLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Intresset för ekologiska och närprodu-
cerade produkter ökar inom alla områ-
den, inte bara i Sverige, och framtiden
för L:A Bruket ser onekligen ljus ut.
-€Y\[VT H[[ R\UUH LYIQ\KH pUU\ ÅLY IYH
hudvårdsprodukter för män och kvinnor
på hemmaplan, tar man sikte på att
sprida sitt sortiment och förhållningssätt
till naturlig skönhetsvård för kvinnor och
män ut i världen.
– Som vi ser det har vår resa bara börjat,
avslutar Monika Kylén.
N ä r p rod u c e r at
Några mil söder om Kungsmässan ligger
Varberg, sommarstaden där kurbadstraditionen
vårdats starkt i över tvåhundra år.
Sedan 2009 för L:A Bruket det välgörande
arvet vidare genom sina minst sagt uppskattade
hudvårdsprodukter, lokalt och hantverks-
mässigt framställda.
ETTRENT
HANTVERK
FRÅN VARBERG
NATU R L I G HUDVÅRD FÖR KV I NNOR OCH MÄN
Monika Kylén har lagt keramiken på
hyllan, och arbetar nu med att sprida
sina produkter och sitt budskap om
naturlig skönhetsvård över världen.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...36
Powered by FlippingBook