Kungsmässan - Magasinet - page 7

HÖST 2013
I
KUNGSMÄSSAN MAGASINET
7
som lagledare att alla strävar mot samma
mål. Det är då man vinner!
0 HYIL[ZSHNL[ PUNrY VJRZr 3LV»Z MY\ 3V[[H
som sköter administrationen.
¶ 3V[[H pY VJRZr LU H] HUSLKUPUNHYUH [PSS
H[[ QHN pY KpY QHN pY /VU VJO QHN pY L[[
LNL[ SP[L[ [LHT OVU RpUULY [PSS IYHUZJOLU
VJO OHY Z[VY M€YZ[rLSZL M€Y QVIIL[
GEMENSKAP SOM HUVUDINGREDIENS
Leo menar att laganda är något som
NLUVTZ`YHY OLSH 2\UNZTpZZHU
¶ 3LKUPUNLUZ IYPUUHUKL LUNHNLTHUN
pY Z]rY H[[ OP[[H Wr UrNV[ HUUH[ R€WJLU-
[Y\T KL IY`Y ZPN ]LYRSPNLU VT ZP[[ 2\UNZ-
TpZZHU 1HN OHY PU[L IHYH RVSSLNVY PUVT
min egen verksamhet utan “grannarna” är
VJRZr TPUH HYIL[ZRVSSLNVY
¶ +L[ ÄUUZ LU OpYSPN NLTLUZRHW TLSSHU
I\[PRLYUH OpY H]ZS\[HY 3LV TLK KL[ KpY
leendet på läpparna som vi vid det här
laget så väl känner till.
P E R S O N L I G T
Namn:
Leo Gulin
Ålder:
rY
Familj:
-Y\U 3V[[H VJO [YL IHYU
Gör på Kungsmässan:
Driver
restaurangerna Nello & Linnea.
Gör jag när jag inte jobbar:
+r [P[[HY QHN Wr UpY IHYULU ZWLSHY MV[IVSS
VJO Z[pSSLY [PSS TLK Z€UKHNZTPKKHNHY M€Y
MHTPSQ VJO ]pUULY +L[ [`JRLY QHN pY [YL]SPN[
MIN FAVORITRÄTT:
Grillat kött av hög
R]HSP[L[ -PUUZ PU[L T`JRL[ ZVT ZSrY KL[
Viktigaste lärdomen genom åren:
([[ S`ZZUH Wr NVKH YrK VJO ]HYH €KTQ\R
PUM€Y \WWNPM[LU THU OHY 1HN [pURLY VM[H
KISS - keep it simple stupid.
Bäst med Kungsmässan:
3LKUPUNLUZ LUNHNLTHUN VJO H[[ KL[ pY
L[[ YVSPN[ R€WJLU[Y\T TLK IYH R\UKLY
4LU VJRZr HYIL[ZRVSSLNVYUH Wr OLSH
Kungsmässan. Vi är ett gott gäng!
P RO F I L E N
”Personalen betyder allt.
Vi är ett team som jobbar tillsammans
och det är mitt ansvar att alla strävar mot
samma mål. Det är då man vinner!”
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook