Kungsmässan - Magasinet - page 2

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
HÖST 2013
2
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NUMMER
TVÅ
HÖST 2013
ANSVARIG UTGIVARE
Josefine lagerström pollak
PRODUKTION
GUTS TO COMMUNICATE
FOTO
JONNY LINDH
MEDARBETARE
LOUISE SVENSSON
PÄR JOHANSSON
JULIA AMANDUSSON
evalotta sundling
W W W. K U N G S M A S S A N . S E
Välkommen att
möta hösten med oss
på Kungsmässan!
I det här numret av
Magasinet ägnar vi oss åt
höstens i särklass största
trend – den naturnära.
VÄ L KOMM E N
ÅRSTIDEN DÅ NATUREN BYTER SKEPNAD OCH LÅTER OSS NJUTA
H] Z]HTWHY VJO IpY Z]HSHYL Up[[LY UH[\YLU P M€YpUKYPUN VJO LU S\NUHYL [PSS]HYV
+L[ pY pU[SPNLU [PSSr[L[ H[[ RY`WH ULY \UKLY ÄS[LU TLK LU NVK IVR H[[ pNUH OLSH
Z€UKHNLU r[ L[[ ]pSKVM[HUKL SrUNRVR VJO H[[ RSp ZPN P ÅLYH SHNLY ¶ VJO pSZRH KL[
I det här numret av Magasinet ägnar vi oss åt höstens i särklass största trend – den
UH[\YUpYH =P Sr[LY KLU T`[VTZW\UUH ZRVNLU HNLYH MVUK M€Y ]rY TVKLZ[VY` IQ\KLY
Wr \[VTO\ZHUWHZZHKL ZLUZVTTHYHR[P]P[L[LY ILZ€RLY LU LRVSVNPZR IVUKNrYK [PWZHY
VT TPSQ€TLK]L[UH ]HS [PSS O\Z VJO OLT VJO ]PZHY WYVK\R[LY TLK PUZWPYH[PVU VJO
R\S€YLY OpT[HKL KPYLR[ MYrU ZRVN VJO THYR
Vi på Kungsmässan önskar dig en trevlig läsning!
2\UNZTpZZHU YLZLY]LYHY ZPN M€Y L]LU[\LSSH [Y`JRMLS
WYPZM€YpUKYPUNHY VJO ZS\[M€YZpSQUPUN
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook