Kungsmässan - Magasinet - page 8

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
VINTER 2013
8
N Ä R P ROD U C E R AT
Julen är marsipanens
och
chokladens absoluta högtid. Hos anrika
Bräutigams, som med säker hand
tillverkar och säljer chokladpraliner och
marsipangrisar gjorda på råvaror av
högsta kvalitet, råder bråda tider.
Man tripplar personalstyrkan under
hösten och från och med början av
september är det inte bara julmusiken
som går varm i fabriken, utan också
maskinerna. Om man kan kalla dem så.
För det fåtal maskiner som används
drivs alla av handkraft. Maskiner som
gör chokladcigarren lite jämnare och
pralinerna lite rundare. Och för att
julens hjälte marsipangrisen förtjänar det
jämnaste täcke av choklad som går att få.
Annars är det rent hantverk som gäller.
[BröjJtigams]
Peter Bräutigam är femte generationen
Bräutigams. För honom är det en själv-
klarhet att driva släktens välsmakande arv
vidare, och tillsammans med sin son Emil
tar de företaget framåt med sin tillverk-
ning i fabriken i Fjärås. Men på frågan
om hur det välklingande släktnamnet
och tillika varumärket egentligen uttalas,
är svaret inte riktigt lika övertygande.
– Jag säger Bröjjtigams, med Ö.
Men egentligen heter vi väl Breåjjtigams.
Men, vi är ju ändå i Göteborg. Så skriv
Bröjjtigams. Det känns liksom bättre så.
Tjugofemtusen grisar
Fyrtio ton marsipan och tio ton choklad
gör man årligen åt på Bräutigams.
BRÄUT IGAMS – 1 40 år av tradi t ionsr i ka gr i sar
HANDGJORT HÖGTRYCK I
Marsipanfabriken
Strax söder om Kungsbacka
driver femte och sjätte
generationen Bräutigam sin verksamhet. Med stor
framgång och ännu större hjärta förgyller man julen
och Kungsmässan med sina välkända choklad- och
marsipangodsaker av högsta kvalitet, bakade enligt
släktens 140 år gamla framgångsrecept.
Emil och Peter Bräutigam, Jimmy Eriksson.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook