Kungsmässan - Magasinet - page 10

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
VINTER 2013
10
JULENS
MJUKA
&
VARMA
KLAPPAR
T R E N D R I K T I G T
G
SOM I GLÄDJ EFYLLD GÅVA
De t f i n a r e ä r a t t g e ä n a t t f å
En s a n n i n g s om v i s k r i v e r u n d e r p å
Du s ö k e r e n g å v a s om k ä n n s h e l t r ä t t
P å Ku n g s mä s s a n f i n n s d e t e t t u t b u d b r e t t
G l i t t r i g , s p o r t i g , p r a k t i s k o c h k u l
F i x a r d u s n a b b t , h e l t u t a n s t r u l
V i ö n s k a r e r a l l a e n f r ö j d e f u l l j u l
I Å R Ö N S K A R V I O S S
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook