Page 7 - Kungsmässan - Magasinet

Basic HTML Version

mer medvetna om innehållet idag. Men till helgen, då får
maten ta tid. Det är många som väljer ut recept redan i
vecka och sedan lagar mat eller bakar hela dagen.
Men en bra butik i all ära, hur konkurrerar man
med alla lågpriskedjor som dyker upp?
– Vi kan aldrig bli billigast. Men vi kan vara den mest
prisvärda butiken, där man får mest valuta för pengarna.
Det är ett starkt konkurrensmedel att ha serviceinrikta-
de medarbetare. Och det är betydligt svårare att åstad-
komma än lågpris. Att skapa rätt attityd hos personalen
tar lång tid, ett pris kan man sänka på en minut. Idag
räcker det inte att ha en lokal med billiga konserver. Kun-
den vill ha mer.
Juryns motivering till ICA
Kvantums vinst av titeln Sveriges
Bästa Matglädjebutik 2011:
"Med konsekvens, uthållighet och en vilja till för-
nyelse har årets vinnare visat attmatglädje är en
drivkraft till försäljning och framgång. Butiken
attraherar breda kundgrupper genom ett nu-
tida sortiment, uppmärksamt bemötande samt
en målmedveten satsning på merförsäljning,
matidéer och kunskaper runt om i hela butiken."
2010 Sveriges Andra Bästa Matglädjebutik
2009 Butikernas Butik, nominering
2007 Sveriges Bästa Matglädjebutik
2004 Sveriges Bästa Köttbutik
”Vilket recept man än väljer ska
man kunna hitta alla ingredienser
hos oss.”
HOLGER GUNNARSSON
Ålder:
59 år
Yrke:
Icahandlare
Bor:
Gottskär, Onsala
Äter helst:
Lamm. Gärna i en gryta eller som filé.
* LowCarb-HighFat, en av rådande diettrender.
Icahandlare Holger Gunnarsson i sin butik.
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 3 2012
7
PORTRÄTTET