Page 26 - Kungsmässan - Magasinet

Basic HTML Version

Att vara barista är som att vara ett slags kaffets somme-
lier, en bartender som serverar drinkar med kaffe som
bas. Enligt nationalencyklopedin är baristan den person
med det yttersta ansvaret över kaffet vid en espresso-
maskin. Espresson är mycket riktigt grunden i alla kaf-
fedrinkar. Därför är kraven på just den bönblandningen
alldeles extra höga.
Under baristautbildningen får man bland annat lära
sig att ha koll på all varm och kall dryck som serveras
på caféet och får stor kännedom om bönornas många
olika egenskaper.
– Våra kaffekunskaper gör inte bara att vi kan servera
ett riktigt gott kaffe utan också att vi kan bemöta kun-
derna bättre och svara på frågor med stort självförtro-
ende, säger Sophia Nilsson som arbetar som barista på
Espresso House.
I ”Husets Espresso” kommer bönorna från El Salvador,
Brasilien och Rwanda och har toner av choklad, kara-
mell och röd frukt.
– Det är det som är så spännande med kaffe. Det finns
så otroligt många sorter och variationer, så många olika
bönor och rostningsmetoder. Man kan mixa och trixa
bäst man vill för att få fram helt olika smaker, säger So-
phia Nilsson medan hon servar nästa kund med det per-
fekta kaffet.
För att servera den perfekta koppen kaffe spelar mixen av bönor, rostning och malning
en avgörande roll. Men man får absolut inte glömma hantverket – en minst lika viktig
ingrediens och anledningen till att all personal på Espresso House är utbildade baristor.
Med god
 smak
för
kaffe
Fixa godaste kaffet hemma!
Köp hela bönor och mal själv för intensivare smak.
Kaffe är en färskvara, mal aldrig mer än du behöver
för stunden.
Använd bra mjölk. På Espresso House använder
man så kallad Latte Art-mjölk. Den är särskilt bra när
man ska ångspinna mjölken krämig.
Värmehåll inte bryggkaffe. Förvara istället det ny-
bryggda kaffet i en termos av bra kvalitet.
Sophia Nilsson, barista, serverar kaffe.
26
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 3 2012