Det hela började med ett beslut från Kungsmässans
marknadsråd att julupplevelsen från och med 2012
skulle nå nya dimensioner. Ända sedan ombyggnatio-
nen 2001 har julen på Kungsmässan varit ett elegant,
stilfullt och mycket uppskattat inslag bland köpcentrats
besökare. Nu ville man ta nästa steg i att visa gästen
uppskattning och inspiration i anslutning till årets allra
främsta högtid. Tanken om att möta kunden med värme
och julkänsla också utanför Kungsmässan entréer föd-
des, och en spännande storsatsning på det traditions-
enliga julfirandet hade därmed
sett dagens ljus.
Vi var helt överens om att
vi vill ge våra gäster en genuin
julkänsla! Vår vision inför pro-
jektet var ett modernt koncept
med en tydlig röd tråd som
börjar redan ute vid infarten till
parkeringen och sen tar sig vi-
dare in i varje enskild butik här
på Kungsmässan, säger Josefine Lagerström Pollak på
Kungsmässans Centrumledning.
För att målbilden skulle bli verklighet anlitades Jennie
Bramer, Göteborgsbaserad stylist med stor erfarenhet
från skyltningar och dekoration. Unders ett års tid har
Aranäs och Kungsmässans Centrumledning tillsam-
mans med Jennie Bramer och samarbetspartnern Gill-
grens Dekor spånat idéer, skalat ner, fattat beslut, filat
på slutresultat och sakteliga närmat sig det som blir
startskottet för Kungsmässans nya årliga julupplevelse.
Efter första mötet tillsammans med Kungsmässan
blev jag överväldigad av projektets storlek och ambi-
tion – en total förvandling av Kungsmässan inför julen
2012,
säger Jennie Bramer. Jag visste att jag skulle
behöva mycket hjälp för att ro projektet i hamn. Trots
sina många goda kontakter i branschen, som minst
sagt varit avgörande för att drömmen om den nya julen
på Kungsmässan skulle kunna bli verklighet, har Jen-
nie Bramer bråda dagar. Förutom slutförandet av det
omfattande projektet arbetar hon med att inreda en
restaurang, driva en modellagentur och ta mindre stylist-
uppdrag. Hon är med andra sidan van vid att jonglera,
en egenskap som varit en direkt förutsättning inför an-
siktslyftet av Kungsmässans jul.
Min erfarenhet av kreativa processer är att de ofta
börjar i en storslagen och fan-
tastisk idé för att sedan koka
ner till något mer görbart och
verklighetsanpassat, säger Jen-
nie Bramer. Så var det även den
här gången, vi hade många
spännande idéer i omlopp. För
varje möte närmar man sig ett
slutförslag och vi landade den
här gången i något som känns
nära Kungsmässans värderingar och estetik. Den nya
julen på Kungsmässan kommer att bli traditionellt, lekfull,
stilfull och storslagen på en och samma gång.
Årets utveckling av julupplevelsen på Kungsmässan är
bara början på en omfattande plan. Under tre år kom-
mer man att utveckla konceptet en bit i taget.
Vi tycker det är viktigt att det hela tiden finns mer för
oss att ge våra gäster, säjer Josefine Lagerström Pol-
lak. Det är viktigt att man känner att vi bjuder till här på
Kungsmässan, att vi alltid sätter gästen i första rummet.
Är du nyfiken på Kungsmässans nya julsatsning är du
välkommen fredagen den 16 november klockan 18.00.
Då har självaste Tomtefar den stora äran att trycka
på knappen som tänder upp julen på Kungsmässan.
Varmt välkommen!
Årets jul på Kungsmässan blir något helt annat än tidigare. I läsandets stund pågår
arbetet med att bygga upp en utställning som tar högtidernas högtid till nya höjder. Vi
följde med Jennie Bramer, stylist och kreativt ansvarig för projektet, långt in bakom
kulisserna inför Kungsmässans senaste satsning.
Den nya julen på
Kungsmässan kommer att bli
traditionell, lekfull, stilfull
och storslagen på en och
samma gång.”
Ny satsning
på julen
8
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 4 2012