Page 9 - Magasinet

Basic HTML Version

Calvin Klein 3890kr
KungsUr
BOSS 4695kr Zackrissons Ur & Smycken
DIESEL 3295kr KungsUr
Hög tid för återflytt
Nu kommer de första flyttfåglarna till-
baka. Tofsvipan, Sånglärkan och Staren.
Men det är arter som dyker upp så snart
snö och is försvunnit, dem kan man inte
ställa klockan efter. Vill man få koll på tiden
får man titta på de datumstyrda fåglarna,
som Sädesärlan. Den går efter solljuset
för att bestämma tid för ankomst
och dyker alltid upp under första
halvan av april.
Vår tid – ur led?
Den gregorianska kalendern inför-
des här i mitten av 1700-talet. Men att få
en kalender att stämma har varit pro-
blematiskt eftersom det inte tar exakt 365
dygn för jorden att snurra runt solen. Det tar
faktiskt 365,2422 dygn! Men med skottår
blir genomsnittsåret 365, 2425. Fortfa-
rande inte helt rätt, men tillräckligt nära.
Det blir bara ett dygns förskjutning
på 3000 år.
Snabbast i
världen: En svamp
När man säger snabbast i världen tän-
ker de flesta på en gepard. Men faktum är
att den snabbaste hastighet som uppmätts
i naturen faktiskt är orsakad av en svamp.
Svampar som lever på avföring i våra koha-
gar kan slunga iväg sina sporer med en
acceleration av 180000 g-krafter, vilket
är den största hastighet som upp-
mätts med höghastighetskamera
i naturen.
9
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 1 2012
I TIDEN