Page 27 - Magasinet

Basic HTML Version

Windsor
Windsor är antagligen det mest kända namnet på en slipsknut.
När du knyter en Windsor så får du en stor, solid, symmetrisk
och triangulär slipsknut. Windsorknuten passar bäst till breda
kragar, så kallade cut away-kragar.
Four In Hand
Four in hand är den vanligaste och mest kända slipsknuten
idag. Om knuten används på en vanlig silkesslips är den en
relativt smal slipsknut med en karakteristisk, assymetrisk form.
Knyts den istället av en grövre slips så antar den snarare for-
men av en Windsor. Four in hand passar vid alla tillfällen och
till alla slipsar och skjortor.
1.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 2 2012
27
MAGASINET GUIDAR