Page 24 - Magasinet

Basic HTML Version

1.
2.
3.
4.
5.
Sägdet
med
en
blomma
1 blomma:
Du
är mitt allt.
2 blommor:
Låt oss
resa bort tillsammans.
3 blommor:
När får jag träffa dig igen?
4 blommor:
Jag ser upp till dig och är dig tacksam.
5 blommor:
Jag gör vad som helst för dig.
6 blommor:
Jag tvivlar på ditt ord.
7 blom-
mor:
Jag älskar dig!
8 blommor:
Jag förblir
dig trogen in till döden.
9 blommor:
Jag
vill vara ensam med dig.
10 blommor:
Vill du gifta dig med mig?
Antalet
blommor har olika
betydelser, som få av
oss är medvetna om. Har
du ett tilltänkt budskap
ska du nog lämna ett
meddelande tillsammans
med dina blomster. För
säkerhets skull.
Du glömmer
väl inte att lägga sju
eller nio sorters blommor
under kudden på midsom-
mar? De ska bestämt plockas
under tystnad och helst en
sort vid varje gärdesgård eller
vägskäl. Personen du sedan
drömmer om under midsom-
marnatten är den du så
småningom ska gifta
dig med.
Blomsterspråket tros ha funnits hos grekerna redan
för flera tusen år sedan. Då var det örter som stod
för olika budskap i kärlekens och vänskapens tecken.
Testa själv att uppvakta någon nära med ett under-
förstått meddelande från naturens värld.
24
KUNGSMÄSSAN MAGASINET NR 2 2012