Kungsmässan all-time-high.

Den senast gjorda marknadsanalysen av Kungsmässan som är utarbetad under april-juni 2013 visade på mycket goda betyg. Närmare bestämt ett all-time-high resultat då kundens genomsnittliga betyg av Kungsmässan på en 6-siffrig skala blev hela 5,19. Det högsta resultatet någonsin!

Ett genomsnittsbetyg på 5,19 innebär ett NKI (nöjd kund index) på 83,8%. Vi erhöll svar från inte mindre än 711 st personer vilket glädjer oss oerhört i vår eftersträvan i att våra gäster alltid ska få en upplevelse som överträffar förväntan. Stort tack till alla er som deltog i undersökningen!

Det övergripande syftet med att genomföra marknadsundersökningen för Kungsmässan är att inhämta kunskap om konsumenternas köpvanor och attityder på vår lokala marknad. Marknadsanalysen ska visa vägen till en tillfredställande lönsamhet i Kungsmässan, vilket avspeglar sig i det underförstådda målet att stärka Kungsmässans position inom primärområdet.

Källa: Mind Network